Zkušební řád

Zkušební řád - Shotokan /pdf (zdroj: Český svaz karate)
Kihon Ippon Kumite - SKIF /pdf (zdroj: SKIF)
Zkušební řád - SKIF /pdf (zdroj: SKIF)
Jiyu ippon kumite - SKIF /pdf (zdroj: SKIF)

Názvy technik pro nábor (zpracovala Lucie)

Všeobecný průběh zkoušky

Tento zkušební řád je rozdělen do 4 zkušebních skupin Kyu a Dan, kde každá skupina obsahuje pokyny k jejich dosažení a kvalitnímu zvládnutí:

Skupina I.- skupina I. od 8.- 6.Kyu
Skupina II. - skupina II. od 5.- 3.Kyu
Skupina III. - skupina III. od 2.- 1.Kyu a 1.Dan
Skupina IV.- skupina IV. od 2.Danu dále
8.kyu - bílý pás
7.kyu - žlutý pás
6.kyu - zelený pás
5.kyu - fialový pás
4.kyu - fialový pás
3.kyu - hnědý pás
2.kyu - hnědý pás
1.kyu - hnědý pás
1.dan - černý pás

SHOTOKAN KARATE

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV.


Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Upřesňující techniky, aplikace a akce však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV. Zkoušený musí znát (zpaměti) všechny techniky na dané STV kyu nebo Dan


Všeobecný průběh zkoušky:

KIHON:

(technika - zkušební komisař náhodně vybere minimálně 1/3 technik)

Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení.


KIHON IDO:

(základní techniky v kombinacích - zkušební komisař může vybrat určité kombinace minimálně však 2/3)

Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5x do výchozího postavení. ( pokud není ve zkušebním řádu jinak např. mawate) Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.


OYO IDO:

(bojové kamae s technikou v kombinacích - zkušební komisař může vybrat kombinace minimálně však 2/3)

Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje vykoná MAWATE a pokračuje 5x do výchozího postoje. Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.


KUMITE:

(řízená nebo volná forma techniky ve dvojicích - zkušební komisař vybere minimálně 1/3 kombinací)

Každou útočnou i obranou techniku a kombinaci vykonávají cvičenci 5x. S maximálním nasazením.


KATA:

(forma technik proti fiktivnímu soupeři)

Cvičenec zacvičí danou kata z výběru Kihon, Shitei nebo Tokui dle směru a stylu.


BUNKAI KATA:

(základní aplikace technik v kata)

Cvičenec provede minimálně daný počet kombinací aplikace dané kata. Musí však dodržet dané útočném i obrané techniky kata. Výchozí postoj obránce je HD/BP a útočník ZD.


KIME-WAZA:

(forma provedení techniky, pohybu, kime a vzdálenosti)

Cvičenec provede dané techniky z BP/ZD na určený terč.