Význam pojmů Karate, Shotokan, Osu


22.9.2013

Karate

 

Karate

V roce 1936 Funakoshi změnil znaky slova karate, aby doslovně znamenaly „prázdná ruka“. Pro mistra bylo karate bojovým uměním, ale bylo také prostředkem tvorby charakteru. Zvolil je však i pro jejich význam v zen-buddhistické filozofii „stát se prázdným“. „Jako lesklý povrch zrcadla odráží vše, co je před ním, a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a zkaženost při úsilí vhodně reagovat na cokoli, s čím se může střetnout. Toto je význam kara, neboli „prázdný“, v karate“. O dva roky později také upustil od termínu karate juitsu, což znamenalo „umění prázdné ruky“, a nahradil ho pojmem karatedo „cesta prázdné ruky“, aby více zvýraznil duchovní význam karate. O Funakoshim tedy nemůžeme mluvit jako o zakladateli sportovního karate.

 

 

Shotokan

 

ShotokanVýraz se skládá z kandži 松 (borovice, 濤 ((velká) vlna, zvlnění, ) a 館 (veřejná budova, instituce, dům)

Shoto znamená v doslovném překladu "šumění pinií". Tímto slovem podepisoval Funakoshi svoje básně a brzo bylo toto jméno tak známé, že bez něj už nebylo vůbec možné použít jméno Funakoshi. V Japonsku se označení Shoto používalo pro styl karate, který vyučoval mistr Funakoshi. Shoto-kai znamená sjednocení Shoto-stylu a Shoto-kan znamená místo (centrum) pro Shoto-styl. Styly, které se dnes někdy berou jako oddělené, mají stejný původ.

Zakladatelem stylu Shotokan je Gichin Funakoshi (1869-1957). Gichin Funakoshi postavil za účelem tréninku dojo, kterému dal název Shotokan. A to je zřejmě důvod proč po jeho smrti získalo jeho karate tento název. Sám Funakoshi tvrdil, že není zakladatelem žádného stylu a že karate je pouze jedno.

 

Osu

OsuOsu [čteme: os] je nejpoužívanějším výrazem jak na turnajích tak i v dojo [čteme: dodžo]. Když vcházíte nebo opouštíte dojo, zdravíte úklonou a slovem Osu. Taktéž zdravíte svého partnera v kumite [čteme: kumite]. Tímto způsobem také dáváte najevo, že chápete učitelovo vysvětlení daného problému. Před započetím cvičení každé techniky kihon [čteme: kihon] demonstrujete připravenost cvičit hlasitým „Osu”. Pokud během volného kumite váš partner (nikoliv soupeř) vás zasáhne dobrou technikou, tak zvoláním „Osu” oceníte jeho výkon. Pozdravem Osu a úklonou na turnajích bojovníci vzdávají hold a respekt rozhodčímu, soupeři a divákům a to před a po samotném zápase. Osu se tedy užívá v mnoha situacích, ale co vlastně samotné slovo Osu znamená?

oshi - snaha, shinobu - vytrvat

 

Slovo Osu pochází ze slov oshi shinobu, volně přeloženo "vytrvej jakkoliv jsi pod tlakem". Jinak také trpělivost, odhodlanost a houževnatost.

 

Níže je detailní pojednání o pojmu Osu.

 

Duchovní odkaz „Osu“: Osu je zkrácená forma slov - Oshi ve významu "snaha" a Shinobu ve významu "vytrvat". Jinak též trpělivost, odhodlanost a houževnatost.

Při každém vyslovení  Osu máme na paměti tyto tři zásady. Karate trénink je velmi náročný. Trénujete a neustále sám sebe posunujete, až do fáze kdy si myslíte, že jste dosáhl svého limitu. Potom vás nejdříve zastaví vaše tělo, ale mysl stále vaše tělo tlačí vpřed. Potom i vaše mysl vzdává tento boj. Tehdy nastupuje váš bojový duch, který vás drží ještě v boji. Snášíte bolest a setrváváte v boji. To je Osu.

Karate se neučí přes noc. Základní techniky se procvičují tisíckrát až do okamžiku, kdy se techniky provádí instinktivně, nevědomím myšlením.  Samozřejmě, že je poněkud frustrující provádět neustále jeden a ten samý blok nebo úder. Zvláště není-li na první pohled znát nějaký pokrok. K překonání této frustrace vezmete na pomoc trpělivost a houževnatost. To je Osu. Naprostá oddanost a víra potřebná k „překonání skály“ která symbolizuje Karate je Osu. Jedno japonské přísloví praví "Ishi no ue ni sannen." V překladu znamená "Tři roky na skále“. Toto rčení vyjadřuje potřebu vytrvat za všech okolností a je patrně nejdůležitější filosofickou úvahou v Karate. Karate je uměním nabízející mnoho věcí v celém časovém úseku jeho praxe.

Nakonec si každý uvědomí, že existuje něco, co překračuje všechny techniky, kopy, údery, kata. Tím je duch bojovníka v srdci a duši každého, kdo cvičí vážně Karate. Učí ho odhodlaně čelit problémům každodenního života. Budo-ka tak není vydán na pospas všemožným nepřízním na cestě života. Síla charakteru se zpevňuje a rozvíjí ve tvrdém tréninku. Slovo Osu pochází ze slov oshi shinobu,volně přeloženo "vytrvej jakkoliv jsi pod tlakem“. Vyjadřuje ochotu snášet nebo trpět nepřízeň a vydržet jakýkoliv tlak na svou osobu. Jednoduché slovo také Osu vystihuje velmi přesně meze, kde se tzv. láme charakter. Ten kdo je schopen demonstrovat spirit Osu v každém slově, myšlence, a činu může být považován za moudrého a odvážného. Celý trénink v Dojo by se měl nést v duchu Osu. Celý váš život se může nést v duchu Osu a může pak dojít naplnění.

 

Zdroje:

www.karatetygr.cz , www.karate-frenstat.cz, cs.wikipedia.org, www.karatebystrc.cz, www.karatesokol.abc24.cz