Etiketa při zahájení a ukončení tréninku


22.9.2013

1.         Sensei povele slovem Yame!  a karateka (ten kdo cvičí karate) co nejrychleji nastoupí do řady podle získaného technického stupně (pásku) od nejvyššího po nejnižší. Do postoje Musubi-dachi (paty k sobě, ruce dlaněmi na stehnech)

 

2.         Dále Sensei vysloví Yoi a všichni se postaví do základního postoje Heiko- dachi.

 

3.         Sensei usedne do seiza, poté První (dále jen "První") v řadě dá povel Seiza a všichni postupně sednou do sedu na paty. Nejprve vyšší pásky a postupně k nižším. Usedá se tak, že prvně se poklekne na levé koleno a následně na pravé, ruce se nedotknou podlahy, dlaně se položí prsty směrem k sobě na stehna, kolena mírně od sebe.

 

4.         První dá povel Mokuso. Na tento povel všichni zavřou oči a budou meditovat. Meditací se myslí, že se pokusíme zapomenout na to, co jsme dělali do teď a připravíme se na trénink karate. Během meditace se snažíme plynule a pomalu dýchat. Nádech nosem a výdech pusou.

 

5.         Asi po 20 sekundách oznámí První Mokuso Yame. Všichni ukončí meditaci a pomalu otevřou oči.

 

6.         Sensei se otočí k čestnému místu. Poté První výzvou Shomen ni rei1 následuje úklon k čestnému místu  tělocvičny - dojo.

Úklona se provádí vždy takto: je doprovázena vyslovením slovem "Os". Prvně se pokládá levá ruka a pak pravá, ukazováky a palce se dotýkají, při ukončení úklony se prvně vrací pravá ruka a následuje ji levá.


7.         Sensei se otočí zpět, První vyzve k úklonu trenérovi. Pokud má trenér mistrovský technický stupeň "Dan" výzva k úklonu je Sensei ni rei 1. V případě, že je trenérem student karate s žákovským technickým stupněm "kyu",je výzvou k úklonu Sempai ni rei.

 

8.         Sensei vstane, První povelem  Kiritsu  vyzve k zaujetí postoje Musubi-dachi, opět vstávají nejdříve vyšší stupně. Prvně se zvedá pravá noha a pak levá.

 

9.       První výzvou Ritsu rei k úklonu všem karateka. Úklona s „Os“.

 

Yame! [čteme: jame!]

Yoi [čteme: joi]

Seiza [čteme: seiza]

Mokuso [čteme: mokuso].

Mokuso yame [čteme: mokuso jame].

Shomen ni rei [čteme: šomen ni rei]

Sensei ni rei [čteme: sensei ni rei].

Sempai ni rei [čteme: sempai ni rei].

Kiritsu [čteme: kiricu]

Ritsu rei [čteme: ricu rei]

 

1 V sedě se občas používá povel k pozdravu za-rei, tudíž celý pozdrav v sedě může být "Sensei ni zarei".