Karate a jedna páteční myšlenka


26.4.2013

Chci se s Vámi podělit o jednu myšlenku, která se vynořila v mé mysli po tréninku karate.  Nebude to nic nového, co bychom neznali, ale ne každý se nad tímto stavem hlouběji zamyslí.

 

 Jistě, každý to zná, jdete si zacvičit, zaběhat prostě sportovat. Po tréninku se vyplaví do těla plno různých sloučenin a některé navodí ten příjemný pocit po fyzické zátěži.  Tento stav fyzického pocitu, ale nemám teď na myslí, toho si je vědom určitě každý.  Zajímavější je stav duševní.  Během dne řešíme různé informace, pracovní a školní povinnosti, ty se navzájem v hlavě kříží, do toho vztahové záležitosti, nevyřešené povinnosti, každý si sebou vláčíme nějaké břemeno. Z toho zákonitě vzniká docela velký tok informaci s přehlcenou myslí a následným stresem. Takto žijeme své životy a považujeme tento stav za normální, bohužel.  Pak přijdete na trénink a začnete cvičit, mysl se zaměří na úzký směr svého záměru a to provedení správné techniky. Mysl se začíná pročišťovat. Při technikách a správném dýchání se tento stav ještě umocňuje, soustředění na techniky vzrůstá a již skoro vymizí myšlenky mimo karate. Pokud tento stav se dále prohlubuje a v součinnosti s dechem, práci s kime, se mysl vyčistí a dle mě se dostávám do stavu podobný meditaci *, ale při plném vědomí. Co z toho vlastně vyplývá, proč je to tak zajímavé. Má to pro mě praktické vyústění. A tím je jistý proud myšlenek, který mě napadá právě po ukončení tréninku. Mysl ukonči svou pozornost na karate, najednou je prázdná a z mého nitra se objeví myšlenky, kterých nejsem v běžném dni často schopen „vyplodit“, natož nad nimi přemýšlet a uvědomovat si co vlastně ta myšlenka znamená.  Bohužel tento stav trvá jen omezenou dobu.

 

Když odbočím, abych to lépe vysvětlil, jistě znáte, že když dostanete nějakou informaci, ale nechápete, co s ní vyplývá, nejste schopni ji aplikovat, tak taková informace je pro vás k ničemu, a o tomto mluvím.  Přijde myšlenka, jsem schopen o ní přemýšlet a vyvozovat z ní následky, začínat ji chápat.  

 

A závěr

 

Karate nejen rozvíjí tělo, ale i našeho ducha, přesvědčil jsem se vnitřně o této prosté pravdě mnohokrát, nepřišlo to hned, ale se svým rozvojem v karate v nějaké fázi si musíte všímat těchto detailů, pak zjistíte, že za karate je filozofie a tu lze shrnout do pouhých dvou slov „ váš rozvoj „. A teď už záleží jen na tobě, zda tyto dvě slova jsou pro tebe jen informace, anebo jsi schopen ji použít i v běžném životě.

 

*slovo meditace si vypůjčuji, jen abych oddělil pojmově běžný stav myslí během dne od stavu usilovného zaměření myslí, během tréninku. Zkušenější jistě omluví toto velké zjednodušení.

 

Marek Žižka