Yoko-geri-kekomi


1.7.2012

(Přetaženo ze starého webu, původní datum vydání...27.11.2005)

Vysvětlení, popis a návod jakých chyb se vyvarovat u tohoto krásneho kopu s obrázky. Určeno především pro začinající karatisty. Své si zde najdou i pokročilí.Yoko-geri-kekomi

 

Boční přímý kop, vyznačující se velkou razanci. Kop lze provádět prakticky z jakéhokoliv postoje. Úderovou plochou je především Sokuto (malíková hrana chodidla),

 

 sokuto.jpg

 

 

 

 

nebo Kakato (pata)

 

kakato.jpg

 

 

 

 

 

 

Provedeni

Podle postoje z kterého kop provádíme. Níže uvedený příklad je z postoje zenkucu-dači, pravou zadní nohou.

 

Zadní nohu stahujeme k přední, váha se přenáší na přední nohu, tělo zůstává v kolmé pozici. Kopající nohu skrčíme s kolenem minimálně do výše pasu s rotací vlevo.

 photo_yokogeri_2.jpg

Noha pod kolenem je ohnutá kolmo k zemi. Chodidlo je vodorovně se zemí. Prsty jsou ohnuty směrem ke chodidlu, palec směřuje k nártu. Složenou kopající nohu v nápřahu směřujeme v pravém úhlu od směru kopu. Při kopu nohu vytrčíme s rotací boků a chodidla tak, aby úderovou části byla, především malíková strana chodidla, nebo pata.

photo_yokogeri_3.jpg  photo_yokogeri_4.jpg  Atsuo Hiruma1977.jpg   

 

 Atsuo Hiruma1977
 

 A zároveň noha, na které stojíme, se na špičce vytáčí přibližně o 45 stupňů patou dopředu. Zároveň noha na které stojíte je mírně pokrčena. V okamžiku dopadu kopu na soupeře, provádíme KIME. Je-li úderová část chodidla, např., pata, pak špička mírně směřuje k zemi. Tělo je mírně zakloněno, ale ne příliš, tak aby mohla ihned následovat další technika např. Uraken-cuki, gyaku-cuki. Ruce jsou ve směru kopu připraveny k další technice, nebo ke krytu.

 

Animace:

 yokogerigif.gifanim_yoko_geri_kekomi.gif

             

 

Chyby

Opět budu vycházet z kopu z postoje zenkucu-dači.

- Při nápřahu se zvedám a noha, na které stojím se propne.

- Nápřah kolenem není dostatečně vysoko, následně kopu kyvadlově ze spodu, a tím ztrácím veškerou energii kopu

- Nápřah nesměřuje v pravém úhlu od soupeře, ale méně. Opětovně, špatným  nápřahem ztrácím energii kopu

- Chodidlo v nápřahu není přitaženo k holeni

- Noha pod kolene není kolmo k zemi

- Ruce při kopu se mi rozevřou, nesměřují k soupeři.

- Při kopu se nadměrně zakloním. Následně nejsem schopen okamžitě pokračovat v další technice

- Při kopu se vytáčím na patě místo na špičce a ztrácím rovnováhu.

- Nedívám se kam kopu

- Kop nesměřuje z nápřahu přímo k soupeři, ale po křivce, dochází ke ztrátě energie kopu

- Úderovou plochou není malíková strana nebo pata, ale špičky prstů nohy. To znamená, že jsem nemněl dostatečný nápřah a ve správném úhlu.

- Kop neprovádím se současným výdechem a s KIME

 

 

Použití:

Lze použit jak z přední, zadní nohy na pásma:
 


Gedan

- kopy na toto pásmo lze provádět jen v nutné sebeobraně s vědomím     možných následků

- kop směřující na protivníkové nohy např. koleno

- kop směřující na ležícího soupeře

 

Čudan

- nejčastěji používané pásmo pro tento kop

- kop směřující na břicho, velmi vhodné použit při soupeřovu útoku rukama. Jako techniku DIAE. To znamená, že vstoupím tímto kopem do soupeřova útoku. Ve výsledku se sečte energie útočníka a moje, takto zasažený útočník je odmrštěn zpět. Nejlépe se hodí kop z přední nohy, neboť je mnohem rychlejší.

- kop ze zadní nohy nejlépe až po jiné technice, kdy soupeř se snaží blokovat fingovaný útok, a já pokračuji kopem. Např.Gyaku-cuki Džodan a následně Yoko-geri-kekomi čudan apod.

- kop směřující na boky, záda. Zejména po krytu, úhybu nebo jiné technice.

 

Džodan

- pro toto pásmo tento kop není vhodný při nutné sebeobraně. Při skutečné obraně, nejsou svaly dostatečně uvolněné. Oblečení taky nemusí být dostatečně volné. Jen v případě nutné obrany a soupeř je menši než já.

 

Tento článek se nesnaží o maximální popis tohoto pěkného kopu. Mým cílem bylo ho přiblížit zejména začínajícím cvičencům, ale i těm pokročilejším k zopakování. Určitě jsem tímto nevyčerpal popis tohoto kopu a určitě jsem se dopustil malých nepřesnosti. Získáváním informací o tomto kopu jsem zjistil, že co škola to mírně jiné provedení. Zde jsem popsal, jak ho vyučuje náš oddíl.      

 

Zdroje obrázku:  

http://www.volny.cz/karatetiger/

http://www.shotokai.jp/english/keiko/index.html