Seminář s Kanazawou


1.7.2012

 

(Přetaženo ze starého webu, původní datum vydání...3.8.2009)

Začátkem srpna o víkendu jsem díky nabídce Luďka Šímy přijel do strakonic na seminář s Kancho Hirokazu KANAZAWA 10 Dan. a Sensei Manabu MURAKAMI 7.Dan

Kanazawa a Murakami Seminář se uskutečnil pod záštitou SKIF CZ viz. www.skif.cz ve Strakonicích. Proběhl formou tří tréninků pod vedením mistrů.

Velmi příjemné bylo sledovat způsob vedení, ochota vše vysvětlit, opravovat chyby a naučit nové věci. Byl vidět zájem z jejích strany, zda chápeme co nám chtěji říci a jak správně provádět techniky. Organizace tréninku probíhala následovně. Určitou dobu se cvičilo společně jak nižší kyu, tak stupně Dan. Posléze se dělilo na dvě skupiny a pro mě bylo velmi přínosné, že jsem se dozvěděl mnoho nových poznatků ke svému dalšímu růstu. Kancho Hirokazu KANAZAWA kladl důraz, že dosažením "black belt" cesta osobního rozvoje zdaleka nekončí, ba naopak začíná. Cvičily se jak samostatné techniky a jejich kombinace, kde kladli důraz na harmonické provedení, správné dýchání, rotace apod. následně nácviky kumite a posléze i kata, které jsme procvičovali opakovaně a opravovali chyby, které jsou časté u mnoha karateka. Poté bylo možné se ptát na nejasnosti v provedení, či bunkai apod. Celý seminář proběhl v příjemném duchu a rád na něj budu vzpomínat.

Tímto chci poděkovat Luďkovi Šímovi za tuto příležitost a těším se na další společné zážitky v dojo. Předběžně jsme se domluvili na účasti na podzimním semináři s dalšími osobnostmi karate.