SHOTO NIJUKUN


14.6.2012

20 pravidel sestavených mistrem Gichinem Funakoshim.

Pravidla, které jsou zde, jsem vyhledal na internetu, jak v českém jazyce, tak anglickém. Obrázek níže vystihuje tyto pravidla v japonštině. Takže si můžete vyzkoušet Vaše překladatelské schopnosti.

Snad Vám tyto pravidla nastíní smysl Karate.

20 pravidel sestavených mistrem Gichinem Funakoshim 1. Nevěř, že se karate odehrává jenom v dojo.
 2. Karate začíná respektem a končí respektem.
 3. V karate se nedělá první pohyb.
 4. Karate je pomocníkem spravedlnosti.
 5. Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.
 6. Duch je důležitější než technika.
 7. Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď.
 8. Neštěstí se stává z nepozornosti.
 9. Cvičit karate znamená pracovat po celý dlouhý život, v tom neexistují hranice.
 10. Spoj svůj každodenní život s karate, pak najdeš "myo". (Vlož karate do všeho, co děláš)
 11. Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.
 12. Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.
 13. Změň svoji obranu vůči nepříteli.
 14. Boj odpovídá vždy tvé schopnosti zacházet s kyo (nehlídaný) a jitsu (hlídaný).
 15. Představ si svou ruku a nohu jako meč.
 16. Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.
 17. Začátečníci musí zvládnout všechny úkony bez vlastního úsudku, teprve potom dosáhnou přirozeného stavu.
 18. Kata musejí být prováděna korektně, ve skutečném boji je tomu naopak.
 19. Tvrdé a měkké, napětí a uvolnění, pomalu a rychle - všechno ve spojení se správným dýcháním.
 20. Vzpomeň si a mysli vždy na "kufu" - žij těmito předpisy po celý denWords of Gichin Funakoshi


 1. Karate is not only dojo training.
 2. Don't forget that Karate begins with a bow and ends with a bow.
 3. In Karate, never attack first.
 4. One who practices Karate must follow the way of justice.
 5. First you must know yourself. Then you can know others.
 6. Spiritual development is paramount; technical skills are merely means to the end.
 7. You must release your mind.
 8. Misfortune comes out of laziness.
 9. Karate is a lifelong training.
 10. Put Karate into everything you do.
 11. Karate is like hot water. If you do not give heat constantly it will again become cold.
 12. Do not think you have to win. Think that you do not have to lose.
 13. Victory depends on your ability to tell vulnerable points from invulnerable ones.
 14. Move according to your opponent.
 15. Consider your opponent's hands and legs as you would sharp swords.
 16. When you leave home, think that millions of opponents are waiting for you.
 17. Ready position for beginners and natural position for advanced students.
 18. Kata is one thing. Engaging in a real fight is another.
 19. Do not forget (1) strength and weakness of power, (2) expansion and contraction of the body, (3) slowness and of techniques.
 20. Devise at all times. 

 

Shoto Nijukun